زندگینامه شهید محمود کابلی شهنانی

 نوع ایثار: شهید  نام: محمود نام خانوادگی: کابلی شهنانی  نام پدر: محمدعلی نام مادر: –  تاریخ تولد:۱۳۴۹/۰۳/۰۳ تاریخ شهادت: ۱۳۶۷/۰۲/۱۴  وضعیت تاهل: مجرد دین و مذهب: اسلام-شیعه  نحوه شهادت: – عملیات: –  محل شهادت:شلمچه محل تولد: فارس-داراب  محل دفن: بخش مرکزی مسئولیت در جبهه:-  تحصیلات:  راهنمایی رده اعزام کننده: بسیجی

 نوع ایثار: شهید
 نام: محمود نام خانوادگی: کابلی شهنانی
 نام پدر: محمدعلی نام مادر: –
 تاریخ تولد:۱۳۴۹/۰۳/۰۳ تاریخ شهادت: ۱۳۶۷/۰۲/۱۴
 وضعیت تاهل: مجرد دین و مذهب: اسلام-شیعه
 نحوه شهادت: – عملیات: –
 محل شهادت:شلمچه محل تولد: فارس-داراب
 محل دفن: بخش مرکزی مسئولیت در جبهه:-
 تحصیلات:  راهنمایی رده اعزام کننده: بسیجی